Våra tjänster

Vi bygger kompletta kontaktledningsanläggningar.
Vi utför lågspänningsarbeten av mindre omfattning.

Våra kompetenser:

Projektledare
Arbetsledare
Kopplingsledare samt elsäkerhetsledare för hög- och lågspänning
Kabelskarvning/avslut på låg- och mellanspänningskablar
Kontaktledningstekniker
Skydds- och säkerhetsplanerare
Tillsyningsman A-, E- och L-skydd
TSA-operatörer
Driftorderhantering
Förare