Karlstad C & Vikenpassagen

Kontaktlednings- och hjälpkraftsbyte

Beställare: Infrakraft AB. Trafikverket är slutkund
Startdatum: 2023-02-01
Slutdatum: 2026-04-30
Omfattning: Total ombyggnad av Karlstad C. Alla befintliga spår rivs och ersätts av 6 nya spår med tillhörande kontaktledning, nya frånskiljare till både kontaktledning, hjälpkraft och tågvärme installeras och flera kilometer högspänningskablar förläggs och kopplas in. Arbetet utförs etappvis och första etappen skall stå klar sommaren 2024.

Har du en fråga?

Svara på formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.