Lotta Prior
VD

070-270 64 63
lotta.prior@overlines.se
Mattias Lundström
Arbetschef
070-270 66 00
mattias.lundstrom@overlines.se
Peter Johansson
Platschef
   
Andreas Johansson
Elinstallatör/Arbetsledare
   
Per Jonsson
Arbetsledare
   
Stefan Palmgren
Arbetsledare
   
Joel Taube Carlert
Eltekniker
   
Per Eliasson
Eltekniker
   
Filip Kaldjärv
Eltekniker
   
Marcus Hellberg
Eltekniker
   
Simon Trumars
Eltekniker
   
Joshua Paul Niskanen
Eltekniker
   
Filip Göransson
Eltekniker
   
Joar Ekeblad
Eltekniker
   
Peter Ladan
Eltekniker
   
John Lange
Eltekniker
   

Matti Bühler
Eltekniker

   
Fakturaadress Overlines AB
Box 45
571 21 Nässjö
inbox.lev.924011@arkivplats.se